pol    en

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu informacje na temat autorskiej metodyki BRS 360°, na której często opieramy realizację badań dla naszych klientów.

Zapewne są wśród Państwa przedstawiciele firm, które regularnie korzystają z naszych gotowych rozwiązań - raportów branżowych, takich jak „Polskie Meble Outlook” czy „Produkcja i dystrybucja płyt drewnopochodnych w Polsce. W naszej ofercie znajdują się również inne wartościowe pozycje, których cykl wydawniczy jest zależny od aktualnej sytuacji na rynku, a także Państwa potrzeb. Skoro jesteśmy przy potrzebach, to doskonale rozumiemy, że gotowe analizy, nawet bardzo szczegółowe nie zawsze są w stanie w pełni zaspokoić Państwa oczekiwań.Wielu klientów zwraca się do nas z dokładnie sprecyzowanym zapytaniem, na które analiza danych statystycznych nie jest w stanie odpowiedzieć w sposób satysfakcjonujący lub oczekiwane dane nie są zbierane i gromadzone przez instytucje publiczne. Dlatego też, aby sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom proponujemy realizację usługi opartą o metodykę BRS 360°.

Przechodząc do meritum. Czym jest BRS 360°?

BRS 360° to połączenie kilku metod badawczych, m.in.:

  • Badanie desk research

Polega na zebraniu i przeanalizowaniu danych wtórnych w zakresie np. produkcji, wymiany handlowej, koniunktury. W oparciu o oficjalne dane opracowujemy prognozy i szacunki danego zjawiska. Najczęściej korzystamy z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, Urzędów Statystycznych danego kraju, ONZ.

  • Badanie ilościowe

W zależności od wielkości i specyfiki badanej grupy badanie realizujemy za pomocą ankiet, np. na reprezentatywnej grupie Polaków lub wywiadów metodą CATI, CAWI lub CAPI. Zebrane wyniki prezentujemy w formie wykresów i tabel uzupełnionych komentarzem eksperckim. Często najważniejsze wnioski z tego badania służą do opracowania narzędzia na potrzeby badania jakościowego.

  • Badanie jakościowe w formie indywidualnych pogłębionych wywiadów lub wywiadów eksperckich

Celem wywiadów pogłębionych jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby. Przygotowanie narzędzi często opiera się na podstawie wyników badania ilościowego, w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, dotarcia do najważniejszych rzeczy oraz otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać inną techniką badawczą.

  • Monitoring firm lub marek

Przeprowadzona analiza ma na celu określić pozycję firmy na tle otoczenia konkurencyjnego. Wśród wytypowanej konkurencji analizie podlegają m.in. oferta, poziom cenowy, kanały dystrybucji, dane finansowe. Uzupełnieniem analizy może być badanie wizerunku i jakości obsługi, dzięki którym otrzymujemy wiedzę na temat postrzegania marki/firmy , oceny procesu obsługi, czy klienci ją znają lub kojarzą i jak oceniają na tle konkurencyjnych marek/firm.

Dzięki zastosowaniu metodyki BRS 360° możemy zbadać określony temat w ujęciu makro i mikroekonomicznym oraz według rodzaju rynku (np. producentów, dostawców, konsumentów) w zależności od potrzeb klienta. W czasie realizacji projektu każdy jego etap konsultujemy z klientem, począwszy od opracowywania narzędzi, realizacji badań, po przedstawienie końcowych wyników w formie raportu, e-booka lub prezentacji dla Zarządu. Klient ma możliwość wspólnego monitorowania postępu prac i reagowania na pojawiające się trudności. Oferujemy również wsparcie promocji zrealizowanych projektów badawczych. Dzięki takiego podejściu jesteśmy przekonani, że klient mając wpływ na przebieg realizacji projektu ma poczucie, że odbywa się on zgodnie z jego oczekiwaniami.

BRS360up