pol    en

Jednym z obowiązkowych kryteriów, które brane są pod uwagę przy wyborze projektów dofinansowanych w ramach działania FENG.02.25 - Promocja marki innowacyjnych MŚP, ukierunkowanych na wzmocnienie...

Po raz kolejny meblarstwo jest jednym ze wspieranych sektorów polskiej gospodarki w programie „Promocja marki innowacyjnych MŚP” i zgodnie z opracowaną strategią PAIH Indie zostały wpisane jako...

Powszechnie znanym i wielokrotnie podkreślanym faktem jest pozycja Niemiec jako największego odbiorcy polskich mebli. W świetle nadchodzącej premiery najnowszego raportu B+R Studio „Najwięksi...

Tradycyjnie, wraz z końcem września, na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pojawiła się publikacja "Budżety gospodarstw domowych", podsumowująca m.in. przeciętne miesięczne wydatki na...

Szanowni Państwo W imieniu MGJ mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w III Nadmorskiej Konferencji Branży Meblarskiej, której partnerem wydarzenia jest B+R Studio Tomasz Wiktorski....

Na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony naszych klientów oraz aby dostarczyć kompleksową analizę aktualnego stanu rynku mebli skrzyniowych, B+R...

17 sierpnia, pod hasłem "Zjednoczona Współpraca, Wspólna Przyszłość", odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Światowej Konfederacji Meblarskiej oraz Konferencja Klastrów Przemysłu Meblowego 2023 w...

13. września podczas targów Drema w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego „Polskie Meble – Konkurencyjna Polska” pod hasłem „Branża meblarska 2024 – nowa jakość...

Najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statycznego „Biuletyn Statystyczny”, choć przyniosła wiele interesujących informacji, to większość z nich była zdecydowanie pesymistycznych. Najważniejszą z nich...

Holandia jest jednym z najważniejszych odbiorców polskich mebli i od lat okupuje 5. miejsce w rankingach eksportu z Polski. Nasze najnowsze analizy przeprowadzone na potrzeby raportu „Rynek materacy...

Szanowni Państwo, w imieniu Prezesa PAIH Pana Pawła Kurtasza zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Umiędzynarodowienie MŚP - Brand HUB”, będącego kontynuacją...

Początek drugiej połowy roku jest okresem, w którym Główny Urząd Statystyczny zwyczajowo publikuje pełne dane dotyczące produkcji przemysłowej za rok poprzedzający. W najnowszej publikacji (z 12...

Niezmiennie od lat Chiny są największym dostawcą mebli na rynek polski. Wartość importu mebli z tego kraju przekracza 1 mld euro. W skład mebli zaliczane są również materace i w tym wybranym...

W ostatnim kwartale 2022 roku B+R Studio sporządziło prognozę wartości produkcji sprzedanej mebli na potrzeby flagowego raportu "Polskie Meble Outlook". Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w...

Na początku 2021 roku, w odpowiedzi do panującej sytuacji gospodarczej, pandemii Covid-19 i rosnącej inflacji jako B+R Studio zdecydowaliśmy się rozpocząć analizę wpływu tych wydarzeń na ceny mebli...

W ostatnich latach Ukraina, Rosja i przede wszystkim Białoruś stały się bardzo ważnymi dostawcami płyt drewnopochodnych do Polski. Perspektywa dalszej współpracy w kolejnych latach została zburzona...

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przybliżyć Państwu informacje na temat autorskiej metodyki BRS 360°, na której często opieramy realizację badań dla naszych klientów. Zapewne są wśród Państwa...

Szanowni Państwo, Już w dniach 21-24 luty w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja targów MEBLE POLSKA. Jak co roku, w tym wydarzeniu B+R Studio reprezentować będzie właściciel firmy dr inż. Tomasz...

Wydarzenia minionego 2022 roku a w zasadzie od 2020 roku z pewnością zapiszą się negatywnie po raz pierwszy od 2008 roku na kartach historii branży meblarskiej. Gdy na początku 2022 roku zdążyliśmy...

Dla wszystkich czterech grup mebli monitorowanych przez GUS pod względem wolumenu produkcji odnotowano spadki. Tak wynika z analizy porównawczej danych za III kw. 2022 r. względem III kw. 2021 r. W...

Utrzymująca się wysoka inflacja, ograniczenia w zamówieniach, niedostateczny popyt na meble na rynkach europejskich skłania producentów mebli do jeszcze bardziej intensywnych poszukiwań nowych...

Polski eksport mebli do najważniejszych odbiorców europejskich w ostatnim czasie wyhamował, a najbardziej do sąsiadujących krajów. Jak wynika z raportu B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2023” w...

B+R Studio od kilku lat jest zaangażowane w promowanie wielkiego i chłonnego rynku USA jako kierunku zbytu polskich mebli. Potencjał tegoż rynku jest także zauważany coraz wyraźniej przez polskich...

Stany Zjednoczone to największy rynek meblarski na świecie. Tylko w 2021 roku import mebli do tego kraju wyniósł blisko 70 mld USD. Głównym dostawcą mebli do tego kraju są Chiny, jednakże wysokie...